ABRRA
CERTYFIKATY
Certyfikaty


zaświadczenie odbycia szkolenia w zakresie znajomości obsługi, montażu i programowania central alarmowych i osprzętu produkcji SATEL
zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu: Znak CE. Wprowadzanie produktów przemysłowych na rynek Rzeczypospolitej Polskiej po 1 maja 2004 r.


certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach projektowania dźwiękowych systemów ostrzegawczych
Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych ALARM GŁOSOWY

| 1 | 2 | 3 | 4 |