ABRRA
CERTYFIKATY
Certyfikaty


zaświadczenie ukończenia kursu: Rzeczoznawca systemów technicznego zabezpieczenia osób i mienia
certyfikat wydany przez GV Polska sp. z o.o. dotyczący cyfrowych systemów monitoringu GeoVision
nominacja na Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Biura Usług Rzeczoznawczych i Konsultingowych
zaświadczenie ukończenia kursu: Projektowanie systemów alarmowych przeciwwłamaniowych
| 1 | 2 | 3 | 4 |