ABRRA
ARTYKUŁY


ZABEZPIECZ SWÓJ MAGAZYN (Logistyka nr5 maj 2003)


Nowoczesne magazyny są budowane z myślą o optymalizacji ilości i jakości składowania towarów. Zagadnieniem, które bardzo często bywa zaniedbywane, jest umieszczenie magazynu w Systemie Bezpieczeństwa. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zagadnienia bezpieczeństwa obiektu w spojrzeniu systemowym. Pojęcie System Bezpieczeństwa zawiera wzajemnie powiązane trzy główne elementy. Pierwszy składnik to Ochrona Fizyczna, kolejne to Ochrona Techniczna w skład której wchodzą Zabezpieczenia Mechaniczne oraz ostatni składnik - Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń.
Aby magazyn był bezpieczny nie może zabraknąć żadnego ze składników. Dodatkowo ich relacje muszą być bardzo wyważone. Zachwianie proporcji może bardzo pogorszyć poziom bezpieczeństwa, a uzupełnianie braków jednego składnika pozostałymi bywa niezmiernie kosztowne.

Ochrona Fizyczna.

Realizują ją ludzie, z wszystkimi tego zaletami i wadami. To pracownicy ochrony fizycznej mają prawo do legitymowania osób, kontrolowania zawartości przenoszonych toreb, aż na ujęciu osób włącznie. Jednak to ludzie ulegają pokusie szybkiego wzbogacenia się i posiadają wiele innych ułomności mogących wydatnie sparaliżować System bezpieczeństwa obiektu.

Zabezpieczenia Mechaniczne.

Zwykle rozumiane jako zamki, kraty itp. są znacznie szerszym spektrum. Jako zabezpieczenie mechaniczne należy również uznać przegrody konstrukcyjne jak ściany, stropy, konstrukcje bram itp. To one decydują o czasie jaki potrzebuje potencjalny intruz na wtargnięcie do wnętrza magazynu, i o specjalistycznym wyposażeniu niezbędnym do sforsowania przeszkody.

Zabezpieczenia elektroniczne.

W tym przypadku różnorodność stosowanych rozwiązań jest praktycznie nieskończona. Najważniejsze i praktycznie zawsze spotykane to System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWN) oraz System Nadzoru Wizyjnego (CCTV), jednak zależnie od potrzeb i chronionego mienia stosuje się jeszcze:

  • System Sygnalizacji Kradzieży (SSK)

  • System Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy (ACC / RCP)

  • System Rozgłoszeniowy (PA)

  • System Kontroli Wartowników (SKW)


Zwykle budowany jest również System Sygnalizacji Pożaru oraz systemy odpowiedzialne za gaszenie i oddymianie, lecz to jest zagadnienie na odrębny artykuł.


Gdy już zostały zdefiniowane elementy składowe można przystąpić do dokładniejszego opisania wzajemnych relacji.
Projektując System Bezpieczeństwa obiektu zawsze rozpatruje się różnego typu zagrożenia. Między innymi: zagrożenie kradzieżą z włamaniem, kradzieżą pracowniczą, napadem, wandalizmem, sabotażem itp.

Przykładowo aby poprawnie zabezpieczyć magazyn przed kradzieżą z włamaniem muszą w bardzo precyzyjny sposób zadziałać wszystkie składniki Systemu Bezpieczeństwa. Zabezpieczenie mechaniczne musi być tak dobrane aby stawiało opór intruzowi do czasu, aż nie pojawi się ochrona fizyczna, lecz ta musi zostać powiadomiona o próbie wtargnięcia przez elektroniczne systemy zabezpieczeń. Najistotniejsze są czasy reakcji poszczególnych składników systemu. Gdy Ochrona jest na miejscu czas reakcji będzie krótki, więc i zabezpieczenie mechaniczne może być relatywnie słabsze. System Sygnalizacji Włamania i Napadu powinien reagować zanim intruz znajdzie się już w obiekcie.

Jednak nie to jest największym problemem. Statystyki przestępstw jednoznacznie wskazują iż około 90-95% kradzieży to kradzieże pracownicze. Gdy nie ma kradzieży z włamaniem sprawa wykrycia nie jest już taka prosta. Ale i w tym przypadku System Bezpieczeństwa oferuje katalog rozwiązań pozwalających na minimalizację strat.
Ochrona Fizyczna oferuje kontrole wnoszonych i wynoszonych towarów. Zabezpieczenie Mechaniczne pozwala wydzielić niektóre artykuły poprzez zamknięcie i udostępnienie wąskiej grupie osób. Zabezpieczenia Elektroniczne dają dodatkowy potężny oręż w postaci różnego typu wzajemnie powiązanych systemów.
Najbardziej efektywnym jest System Nadzoru Wizyjnego. Pozwala on na obserwację i rejestrację działań poszczególnych pracowników i innych osób przebywających na terenie magazynów. To dzięki niemu możemy odtwarzać wcześniej zaistniałe zdarzenia, gdy dopiero inwentaryzacja ukaże braki. Jednak by obserwować selektywnie pracownicy ochrony muszą być wyposażeni w dodatkowe rozwiązania, które wskażą co powinni w danej chwili obserwować. I w tym momencie dotykamy niezmiernie ważnego problemu jakim jest Integracja Systemów Bezpieczeństwa. Jeśli nawet wyposażymy obiekt we wszystkie niezbędne systemy a pracownik ochrony będzie musiał informacje interpretować samodzielnie, obiekt nie będzie optymalnie zabezpieczony. Dzięki integracji poszczególne podsystemy mogą wymieniać pomiędzy sobą informacje i podejmować odpowiednie procedury bezpieczeństwa. Przykładowo otwarcie drzwi ewakuacyjnych generuje alarm (SSWN), obraz z zagrożonego miejsca jest natychmiast wyświetlany na monitorze alarmowym. Wykrycie pożaru powoduje reakcje SNW i PA, który może generować wcześniej nagrane komunikaty dotyczące ewakuacji. System Sygnalizacji Kradzieży generując alarm, może pozycjonować zintegrowane kamery obrotowe na wzbudzoną bramkę antykradzieżową. Również system kontroli dostępu może przekazywać informacje o próbie nieautoryzowanego wejścia od strefy, a SNW wykorzystując zapis w trybie pre-alarmu może automatycznie odtworzyć zaistniałe zdarzenia jeszcze przed wygenerowanym alarmem.
Powyższe zabiegi techniczne mają na celu umożliwienie natychmiastowej weryfikacji zdarzenia alarmowego przez pracownika ochrony fizycznej, oraz bezbłędne podjęcie decyzji o wszczynanych działaniach ochrony obiektu.

Zastosowanie bardzo rozbudowanych systemów technicznej ochrony w rozległych obiektach magazynowych minimalizuje straty i optymalizuje ilość pracowników ochrony fizycznej. Nie należy jednak zapominać, że to ci pracownicy podejmują właściwe działania operacyjne na obiekcie i są tam niezbędni i niezastąpieni, a wszystkie zainstalowane systemy mają jedynie ułatwiać im pracę.


Autor:
Rafał Brzeski rbrzeski@abrra.pl

Rzeczoznawca "POLALARM"